Posiłki na cały dzień dostarczamy dzień wcześniej w godzinach popołudniowych/wieczornych (między 17 a 22).